بایگانی برچسب: منطقه شکار ممنوع قراویز

سگ های گله یک آهو و یک بره آهو را در قراویز کرمانشاه دریدند

طی بیست روز اخیر دو آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز در استان کرمانشاه توسط سگ های گله متعلق به عشایر دریده شدند.

ادامه خواندن سگ های گله یک آهو و یک بره آهو را در قراویز کرمانشاه دریدند