بایگانی برچسب: تصویب شد

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد:

تصويب طرح کاهش آلاينده‌هاي خزر در هيئت دولت.

رئيس سازمان حفاظت محيط زيست از تصويب طرح کاهش آلاينده‌هاي خزري در هيئت دولت خبر داد.

محمدي زاده

ادامه خواندن رئيس سازمان حفاظت محيط زيست خبر داد: