بایگانی دسته: پناهگاه حیات وحش موته

چهارصد و هفتاد و هشت گونه گیاهی در پناهگاه حیات وحش موته

چهارصد و هفتاد و هشت گونه گیاهی در پناهگاه حیات وحش موته اصفهان.

پناهگاه حیات وحش موته با ۴۷۸ گونه گیاهی دارای بالاترین تعداد گونه در بین مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست در استان اصفهان است.

banner2

ادامه خواندن چهارصد و هفتاد و هشت گونه گیاهی در پناهگاه حیات وحش موته