بایگانی دسته: معاون محیط زیست گفت: آب وارد دیپلماسی ایران و ترکیه می شود؟

آب وارد دیپلماسی ایران و ترکیه می شود؟

با توجه به عضویت ایران، سوریه، عراق، کویت و عربستان در این کنوانسیون، حضور اردوغان در ایران فرصتی برای ایجاد یک تفاهم و پیمان جدید برای احیای توان اکولوژی منطقه است.

ادامه خواندن آب وارد دیپلماسی ایران و ترکیه می شود؟