بایگانی دسته: دومین روز هوای پاک در تهران

محمد رستگاری : دومین روز پاک هدیه بهار به شهروندان تهرانی

 دومین روز پاک هدیه بهار به شهروندان تهرانی.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان تهران گفت: شاخص کیفیت هوای امروز تهران  با قرار گرفتن روی عدد ۳۳ در شرایط پاک می باشد.

ادامه خواندن محمد رستگاری : دومین روز پاک هدیه بهار به شهروندان تهرانی