بایگانی دسته: دریاچه هامون در حال خشک شدن 94

دریاچه هامون چشم انتظار محبت؟

دریاچه هامون این روزها در حال خشک شدن.

هامون در حالی این روزها به مکانی خشک و بی آب و علف تبدیل شده است که این دریاچه طبق اسناد تاریخی در گذشته مهمترین عامل توسعه تمدن در این سرزمین بوده است.

ادامه خواندن دریاچه هامون چشم انتظار محبت؟