بایگانی دسته: جنبش زمین امشب برگزار میشود؟

ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب جنبش ساعت زمین در ایران؟

محمد درویش مدیرکل آموزش و مشارکت مردمی سازمان حفاظت محیط زیست: ساعت ۲۰:۳۰ امروز، بسیاری از ایرانیان، مطابق رسمی که فقط هفت سال بیشتر از تولدش در دنیا نمی‌گذرد، می‌کوشند تا با خاموش کردن وسایل برقی و روشنایی‌های غیرضروری‌شان، نشان دهند که نه فقط عضوی مسئولیت‌پذیر از جامعه‌ی جهانی هستند؛ بلکه نسبت به روندی که سبب شده تا ایران به یکی از اصلی‌ترین قربانیان روند شتابناک جهان‌گرمایی بدل شود؛ اعتراض کنند.

ادامه خواندن ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه امشب جنبش ساعت زمین در ایران؟