بایگانی دسته: جایزه بین‌المللی «تو دو» به «بوم کلبه ترکمن» رسید.

جایزه‌ای برای ترویج گردشگری مسئولانه با هدف مشارکت جوامع محلی

 

جایزه بین‌المللی «تو دو» به «بوم کلبه ترکمن» رسید.

جایزه بین‌المللی «تو دو» (To Do!) که جایزه‌ای برای طرح‌های مروج «گردشگری مسئولانه با مشارکت جوامع محلی» است به «بوم کلبه ترکمن» در پارک ملی گلستان رسید.

ادامه خواندن جایزه‌ای برای ترویج گردشگری مسئولانه با هدف مشارکت جوامع محلی