بایگانی ماهیانه: آذر ۱۳۹۷

سگ های گله یک آهو و یک بره آهو را در قراویز کرمانشاه دریدند

طی بیست روز اخیر دو آهو در منطقه شکار ممنوع قراویز در استان کرمانشاه توسط سگ های گله متعلق به عشایر دریده شدند.

ادامه خواندن سگ های گله یک آهو و یک بره آهو را در قراویز کرمانشاه دریدند

بیش از یک پنجم جنگل‌های زاگرس تخریب شده است

رئیس مرکز جنگل های خارج از شمال سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری گفت:

بیش از یک میلیون و ۴۳۰ هزار هکتار از جنگل های زاگرس دچار خشکیدکی، آفت و تخریب شده است.

ادامه خواندن بیش از یک پنجم جنگل‌های زاگرس تخریب شده است