بایگانی ماهیانه: خرداد ۱۳۹۵

کشف ۳۸ قطعه پرنده وحشی تیهو در شهرستان دشتی استان بوشهر

چهارمتخلف صید و شکار غیرمجاز پرندگان وحشی بهمراه ۳۸ قطعه پرنده وحشی تیهو در شهرستان دشتی بوشهر دستگیر شدند.

ماموران یگان حفاظت محیط زیست دشتی این شکارچیان متخلف را در اجرای وظایف قانونی خود در منطقه اثر طبیعی ملی کوه نمک دستگیر کردند.

82142531-70852227

ادامه خواندن کشف ۳۸ قطعه پرنده وحشی تیهو در شهرستان دشتی استان بوشهر